Doorstrijk-/ Metselmortel

"STOFVRIJE" doorstrijk-/metselmortel voor nieuwbouw en renovatie (baksteken, betonblokken,...), binnen- en buitenmuren.

Een voordeel van deze werkwijze is dat de kosten voor het achteraf voegen wegvallen, ook ev. extra kosten voor het plaatsen van een stelling bij het achteraf voegen kunnen vermeden worden. 

 

Kleurenwaaier: 7 kleuren beschikbaar (plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur; hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden.)

Verbruik: 45 - 50 kg/m² (bij voegdikte van 12 mm - afhankelijk van het steenformaat)

   ref2

Door de exclusieve “STOFVRIJE” technologie van de doorstrijk-/metselmortel (enige in België) geniet men van een beter werkcomfort en uitstekend gebruiksgemak.

Mortel klaar voor gebruik, bevat hydraulische bindingen en bepaalde granulaten, bestemd voor verschillende soorten metselwerk in bakstenen en betonblokken.            

VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn.

Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen.

Voor poreuze ondergronden of bij warme en winderige omstandigheden is het aanbevolen om de stenen lichtjes te bevochtigen indien nodig.

VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Meng het product bij voorkeur mechanisch (of manueel) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,5 liter water om de geschikte consistentie te verkrijgen.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Het product kan aangebracht worden met behulp van een truweel. De mortel moet binnen de 2 uren na aanmaak verwerkt worden.

VOORZORGSMAATREGELEN

Gebruikstemperaturen: + 5°C tot + 27°C

Niet gebruiken op zeer natte ondergronden en bij vriesweer binnen de 48 uur.

Na afwerking, bij warm weer of sterkte wind, het vers metselwerk beschermen tegen het uitdrogen.

Na afwerking, bij regen, het vers metselwerk beschermen tegen overvloedig water om uitbloeiingen te vermijden.

Ondanks de met zorg geselecteerde grondstoffen en uitgekiende formule kunnen kleurverschillen optreden aangezien men altijd kleinere oppervlaktes meegaand voegt (doorstrijkt). De kleur van de mortel wordt meebepaald door de droogtijd. Aangezien meegaand voegen soms tot enkele maanden kan duren, en men dus in verschillende weersomstandigheden (zon, schaduw, regen, wind, ...) voegt, heeft men dus een groter risico op  kleurverschillen en uitbloeiingen.

Niet gebruiken bij toepassingen onder water.

Nooit een nieuwe zak mengen met een oude zak.

Raadpleeg onze veiligheidsfiche.

Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve metselwerk).

Controleer de naam van de doorstrijk-/metselmortel en beoordeel de bestelde doorstrijk-/metselmortel voor verwerking.

 

EIGENSCHAPPEN

- Druksterkte 28 dagen: > 5 N/mm²

- Buigtreksterkte 28 dagen: > 2 N/mm²

- Aanvang binding in 20°C: 7 uren

- Einde binding in 20°C: 11 uren

(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, bewaard in 20°C en 90 % vochtigheid)

KLEUREN

Hieronder de 7 beschikbare kleuren:

Wit           905 D

Crème      919 (3) D

Grijs         938 (2) D

Bruin        99349 (2) D

Zwart       930 D

Rood       99245 D

Paars      972 D

 xxx = prijscategorie 1

OPGELET: ALLE VOORGESTELDE KLEUREN ZIJN OM DRUK-TECHNISCHE REDENEN LOUTER TER INFORMATIE EN VERBINDEN ONZE FIRMA GEENSZINS.

WE HEBBEN ENKEL DE BEDOELING EEN OVERZICHT TE GEVEN VAN DE KLEURMOGELIJKHEDEN BINNEN ONS GAMMA.

 

BEWARING

1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.