Voegmortel

OMSCHRIJVING

Door de exclusieve “STOFARME” technologie van de voegmortel (uniek in België) geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.

Onze specialiteit: toon op toon kleuren volgens de gevelsteen (zie rubriek "Toon op toon kleuren")

Zeer brede kleurenwaaier: Steeds meer dan 80 kleuren in voorraad, andere kleuren op aanvraag (plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur; hou er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden.)

Verbruik: 6,5 tot 10 kg/m² (afhankelijk van de voegafmeting en het steenformaat)

   ref2

 

De gebruiksklare “stofarme” SEIFERT voegmortel is van Belgisch fabricaat en samengesteld uit uitgelezen grondstoffen, gedroogd en voorbereid in speciale ovens volgens de volgende formule:

             - witte gewassen, gerolde kwartskorrels met korrelopbouw van 0,1 tot 0,6 mm

             - fijngemalen kalksteen

             - uitgezochte verpulverde kalk van min. 95 % calciumhydraat

             - witte cement

             - vochtwerende producten op basis van stearaten

             - minerale kleurstoffen

             - hulpstof tot het stofarm maken van de voegmortel

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SEIFERT voegmortel is uitermate geschikt voor het voegen (alle voegtypes: platvol dichtgestreken voeg, platvol geborstelde voeg, terugliggende voeg, schaduwvoeg, …) van gemetselde binnen- en buitenmuren. Deze muren kunnen bestaan uit: bakstenen, gevelstenen, betonblokken, betonstenen en steenstrips.

SEIFERT voegmortel is NIET geschikt als bepleistering, noch voor het voegen van vloeren en muren uit andere dan vermelde materialen (vb. glasdallen).

 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Het metselwerk dient stabiel, cohesief en stevig te zijn.

Alle stof- en mortelresten uit de voegen verwijderen om een gezonde ondergrond te verkrijgen.

Voegdiepte min. 10 mm, voeghoogte tussen 8 en 12 mm.

Na het optrekken van de nieuwe muur, min. 1 maand wachten om te voegen.

Bij poreuze ondergronden en/of warme omstandigheden (o.a. droge wind, …) is het aanbevolen om de stenen vooraf te bevochtigen (om verbranding te vermijden).

Bescherm vlekgevoelige (vb. glas, ramen, terras, dorpels,…) materialen

VERWERKING EN GEBRUIK

Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot + 27°C.

Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duurt de binding en verharding langer en werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en/of wind verkorden de bindings- en verhardingsduur en werken de pigmenten min der in de mortel. 

Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren, ontdooiende ondergronden of bij vorst- of regenrisico binnen de 48 uur, dit om de kans op uitbloeiingen te verminderen.

Niet voegen in volle zon, bij (slag)regen zonder bescherming van de gevel.

Meng ± 75 % van uw zak voegmortel met 3 à 3,75 l. zuiver water (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak om kleurverschillen te vermijden). Voeg tijdens het mengen, bij voorkeur mechanisch gedurende min. 3 minuten, het restant van de voegmortel toe tot de gewenste homogene consistentie bekomen wordt. Bij handmatig mengen dient minstens 5 min. intensief gemengd te worden.

De aardvochtige mortel goed en vol aanbrengen, stevig aandrukken met een voegijzer zodat een compacte voeg ontstaat.

GEEN zand of dergelijke toevoegen om de productgarantie te vrijwaren.

Meng geen oude voegmortel met verse voegmortelspecie.

Zodra de binding van de voegmortel is ingetreden, mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.

Steeds vlak per vlak afwerken om kleurverschillen (door een andere droogtijd van de mortel) te vermijden. De kleur van de voegmortel wordt medebepaald door de droogtijd van de mortel.

  NABEHANDELING

Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.

Bij warm weer en/of droge wind het gevoegde oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en kwaliteit te garanderen (de kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).

Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.

Bescherm het voegwerk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de kwaliteit en de kleur te garanderen.

Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden echter wel voorkomen. Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden aanvaarden op het eindresultaat.

 KENMERKEN

- Droge volumieke massa: 1900 kg/m3

- Druksterkte 28 dagen: >15 N/mm²

- Buigtreksterkte 28 dagen: >3 N/mm²

Krimp na 28 dagen: 0,45 mm/m.

- Vorstproeven: geen beschadiging na 28 cycli

(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een mortel aangemaakt met

een hoeveelheid water zoals aangeduid in de gebruiksaanwijzing hierboven)

KLEUREN

Een zeer uitgebreid kleurenassortiment: 60 standaardkleuren.

Op eenvoudige aanvraag maken wij ook andere kleuren (vanaf 100 kg).

Voor de meest voorkomende stenen hebben wij al een kleur op maat gemaakt: “toon op toon” klik op “Merk” en daarna op “Vind hier uw toon-op-toonkleur”).

 Hieronder vindt u de meest gevraagde kleuren:

 930 930 D     925 D 925

931 931 D    927 D 927

 939 939 D    929 D 929

 938 938 (2) D    972 D 972

 935 935 D    976 (3) D 976

 934 934 D    956 (2) D 956

 919 919 (3) D    99347 (3) D 99347

 916 916 (2) D   9709 (2) D 9709

 905 905 D   99245 D 99245

 917 917 (2) D   99816 (2) D 99816

                                                                                              99349 (2) D 99349

  XXX = prijsklasse 1

 

VERBRUIK

MOD 50: ± 7,5 kg/m²

MOD 65: ± 7 kg/m²

MOD 90: ± 6 kg/m²

(Opgelet: deze gegevens zijn louter informatief aangezien dit afhankelijk is van hoe diep

de metselmortel uitgekrabd is en het gewenste resultaat.)

 

BEWARING

1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vocht en vorstvrij bewaard.

TIP

Houd er rekening mee dat alle kleurtinten op deze Technische Fiche om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins verbinden.

Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve voegwerk) en verwijder dit staal voor de aanvang van het definitieve voegwerk.

Controleer het nummer van de voegmortel en beoordeel de bestelde voegmortel vóór verwerking.

Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.

Het reinigen van de gevoegde gevel met een hogedrukreiniger is NIET aanbevolen.

Meest recente Technische Fiche beschikbaar op deze website.

Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op deze website

Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98)!

 

 ALLE VOEGMORTELKLEUREN ZIJN TEVENS VERKRIJGBAAR IN

DUNBEDMORTEL en LIJMMORTEL

 

ZELF AAN DE SLAG GAAN: 

Klik hiernaast: Tips bij het voegen

 

 

 

 

logo seifert

Een familiale onderneming, gespecialiseerd in gebruiksklare voegmortels.

We beschikken over een heel uitgebreid assortiment producten & kleuren, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor grote industriële projecten.