Dunbedmortel

Stofvrije mortel voor het dunmetselen van gevelstenen, zowel voor absorberende als niet-absorberende stenen. Voeghoogte 4 tot 8 mm.

Kleuren: DUNBEDMORTEL is verkrijgbaar in meer dan 200 kleuren, de meest courante kleuren hebben wij op voorraad. Bovendien hebben wij een zeer korte productiedatum in geval de gewenste kleur niet op voorraad zou zijn. Hieronder vindt u een beperkte kleurkeuze van onze producten, andere kleuren zijn dus ook verkrijgbaar.

Verbruik: ± 4 kg/mm/m² (afhankelijk van de voegafmeting & het formaat van de steen. Er wordt geen rekening gehouden met ev. perforaties & frogs van gevelstenen)

lijmmortel 003

OMSCHRIJVING DUNBEDMORTEL

Door de exclusieve "STOFARME" technologie van de DUNBEDMORTEL geniet men van een beter werkcomfort (o.a. minder stof in de longen tijdens het mengen) en een uitstekend gebruiksgemak.

De gebruiksklare, industrieel vervaardigde waterwerende Seifert DUNBEDMORTEL is bestemd voor het dunmetselen van stenen met een voegdikte tussen 4 en 8 mm.

TOEPASSINGSGEBIEDEN DUNBEDMORTEL

Seifert DUNBEDMORTEL is uitermate geschikt voor het dunmetselen van zowel absorberende als weinig-absorberende stenen (niet geschikt voor stenen klasse IW1) en betonelementen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet proper, gezond, stof- en vorstvrij zijn.

Bezanding van de stenen kan de aanhechting van de ondergrond verminderen.

Bij sterk zuigende en / of droge stenen en / of warme omstandigheden (o.a. droge wind,...) is het aanbevolen om de stenen 24 uur voor de verwerking voldoende te bevochtingen (om verbranding te vermijden).

VERWERKING EN GEBRUIK DUNBEDMORTEL

Verwerkingstemperatuur: + 3°C tot 27°C.

Max. gebruiksduur bij + 20°C: 2 uur na het aanmaken. Bij lagere temperaturen duren de binding en verharding langer en werken de pigmenten langer in de mortel; bij hogere temperaturen en / of wind verkorten de bindings- en verhardingsduur en werken de pigmenten minder in de mortel.

Niet aanbrengen op uitdruipende, bevroren of ontdooiende ondergronden of bij vorst- en regenrisico binnen 48 uur; dit om de  kans op uitbloeiingen te verminderen.

Meng de DUNBEDMORTEL (min. 3 minuten) bij voorkeur mechanisch in een dwangmenger met roterende kuip (ook bij ons verkrijgbaar) tot een homogene en klontervrije massa: 1 zak van 25 kg met ± 3,75 liter zuiver water tot de geschikte consistentie bekomen wordt (steeds dezelfde hoeveelheid water toevoegen per zak). De exacte hoeveelheid water is afhankelijk van de weersomstandigheden en de porositeit van de stenen.

DUNBEDMORTEL kan aangebracht worden met behulp van een truweel, een spuitzak, een mechanische pomp of de manuele  mortelpomp van Seifert. De stenen moeten min. 3/4 bedekt zijn met DUNBEDMORTEL.

Niet gebruiken bij toepassingen onder water.

Meng geen oude DUNBEDMORTEL met verse dunbedmortelspecie.

Indien de binding van de mortel is ingetreden mag er geen water meer aan het mengsel toegevoegd worden.

NABEHANDELING DUNBEDMORTEL

Wanneer er gevaar bestaat dat teveel water aan de voegspecie wordt onttrokken, is waterbevochtiging nodig.

Bij warm weer en / of droge wind het oppervlak bevochtigen en ev. afdekken om de kleur en de kwaliteit te garanderen (de kleur wordt immers medebepaald door de droogtijd).

Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen regen en vorst om de kans op uitbloeiingen te verminderen.

Bescherm het uitgevoerde werk gedurende min. 1 week tegen uitdroging door wind of hitte, dit is heel belangrijk om de kwaliteit en de kleur te garanderen.

Wij besteden de nodige zorg en aandacht aan het productieproces. Daar wij geen invloed hebben op de weers- en bouwomstandigheden kunnen uitbloeiingen en kleurverschillen door klimatologische omstandigheden wel voorkomen. Wij kunnen dus geen enkele aansprakelijkheid van uitbloeiingen door klimatologische omstandigheden aanvaarden op het eindresultaat.

KENMERKEN DUNBEDMORTEL

Buigtreksterkte 28 dagen: > 3N/mm²

Druksterkte 28 dagen: > 15N/mm²

Aanvang binding in 20°C: 7 uren

Einde binding in 20°C: 11 uren

(gemeten op proefstukken 4/4/16 cm, verkregen door aanstampen van een dunbedmortel aangemaakt met een hoeveelheid water zoals aangeduid hierboven)

KLEUREN DUNBEDMORTEL

DUNBEDMORTEL is verkrijgbaar in meer dan 200 kleuren, de meest courante kleuren hebben wij op voorraad. Bovendien hebben wij een zeer korte productiedatum in geval de gewenste kleur niet op voorraad zou zijn. Hieronder vindt u een beperkte kleurkeuze van onze producten, andere kleuren zijn dus ook verkrijgbaar (ook in kleine hoeveelheden):

 

1017 930 D    925 D 1019 

1001 931 D     927 D 1026

1048 939 D     929 D 1020

1002 938 (2) D     972 D 1032

1011 935 D     976 (3) D 1027

1023 934 D     956 (2) D 1050

1031 919 (3) D      99347 (3) D 1014

1025 916 (2) D     9709 (2) D 1004

1000 905 D    99245 D 1029

1049 917 (2) D    99816 (2) D 1009

                                                                                                                    99349 (2) D 1044

 xxx = prijsklasse 1

 OPGELET: ALLE VOORGESTELDE KLEUREN ZIJN OM DRUK-TECHNISCHE REDENEN LOUTER TER INFORMATIE EN VERBINDEN ONZE FIRMA GEENSZINS. 

WE HEBBEN ENKEL DE BEDOELING EEN OVERZICHT TE GEVEN VAN DE KLEURMOGELIJKHEDEN BINNEN ONS GAMMA.

 

VERBRUIK DUNBEDMORTEL

± 4 kg/m²/mm dikte (voegdikte tussen 4 en 8 mm)

Voorbeeld: 4 mm voegdikte = ± 16 kg/m² (er wordt hierbij geen rekening gehouden met ev. perforaties & frogs van gevelstenen)

 

BEWARING DUNBEDMORTEL

1 jaar na fabricatiedatum in originele gesloten verpakking, gestapeld op een palet ter bescherming tegen vorst en vorstvrij bewaard.

TIP

De sterkte en de zuiging van de stenen bepalen grotendeels de hechtsterkte van de geplaatste DUNBEDMORTEL. Het gebruik van te natte of te droge stenen kan tot een slechting hechting leiden.

Houd er rekening mee dat alle vermelde kleurtinten om druk-technische redenen louter indicatief zijn en onze firma geenszins verbinden.

Plaats steeds een staal ter goedkeuring van de kleur (houd er rekening mee dat het staal in dezelfde klimatologische omstandigheden moet geplaatst worden als het effectieve uit te voeren werk).

Controleer het nummer van de DUNBEDMORTEL en beoordeel de bestelde DUNBEDMORTEL voor verwerking.

Reken uw verbruik correct uit want verkochte goederen worden niet teruggenomen.

Het reinigen van de afgewerkte gevel met een hogedrukreiniger is niet aanbevolen.

Meest recente Technische Fiche is op deze website beschikbaar.

Raadpleeg onze Veiligheidsfiche op www.seifert.be

Vragen? Contacteer uw Seifert technisch adviseur, Dieter Vandenbossche (0471/78.75.98 of )

 

logo seifert

Een familiale onderneming, gespecialiseerd in gebruiksklare voegmortels.

We beschikken over een heel uitgebreid assortiment producten & kleuren, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor grote industriële projecten.